Galit si Eba

Halos murahin si Eba ng tindera ng kamatis. Muntik na kasing magkandahulog ang mga paninda ng ale nang matabig n’ya ang bilao dahil sa barubal n’yang paglalakad. Walang pake si Eba dahil galit s’ya.  Tinabig n’ya palayo ang pulubing dalawang beses kumalabit sa kanya habang nakapila sa hintayan ng jeep. Pinagtinginan s’ya ng mga tao. […]