Sampaguita

Alam ko. Hindi ako nakakalimot. Palaging binibilin sa akin ni Nanay, kapag lalabas ako sa kalsada mag-isa, ‘wag daw ako tatanggap ng kendi sa kungsino mang ‘di ko kilala. Pero, paano naman kaya ‘yung mga batang tulad ko na ‘di kailanman nakarinig ng kahit isang bilin? Paano kung tanggapin nila ‘yung kendi? Gabing gabi na. […]