A Brief Meeting

Two hermit crabs face each other,swift away vulnerable,trying on each other’s shells. Their bodies contour any shapeas long as it spells protection. As a huge wave foams the tide line,both are nudged to move. Their legspress lightly on sand, only towash away the subtly prints.Midday sun, in disbelief ofa cold exchange. This is whywe never […]

Gawat

May panahong kailangang iwan kitahabang ika’y aking hinihintay na mamukadkadat handa nang anihin ang bungang ating pag-iisa.  H’wag ka sanang malungkotkung sakaling ako’y lalayo,kung sakaling ako’y kunin bilang manggagawa sa konstruksyono kargador sa bodega ng sigarilyo. H’wag mo sanang isipin Na kaya kitang limutin‘di mangyayari ‘yun!Naka-ugnay kaya ang aking bitukasa mga ginintuang butil sa ‘yong ulo.

Pantalon

Kapag sinusuong ko ang aking pantalon,muli kong inaaral kung paanong humakbang: unahin ang kaliwa;dahan-dahang kilalanin ang pagtaas-baba. Binabalikan ko rito ang mga yabagng aking mga kalaro. Naririnigang kaluskos at paghila sa gusot ng tela ang mga bulung-bulunganng aking mga kababata,tinatawag ang mga pangalan ng iba. Madalas, dito ako humihinto:namumulikat sa sikip.Pinalalaya ako ng gaspangng mga hibla sa suot […]

Ritwal at Dalangin ng Hamog

Habang isinisilang ang arawSa silangan, bubuksan ng hamogAng mga mata at pahihigpitin Ng lamig ang bisig na nalanta Dahil sa kahapong dumaan.Labimpitong buntonghininga Ang bibitawan sa malapadNa mga dibdib saka lamangSisimulan ang paghakbangSa kayumanggi at matabang lupa. Malulubog sa kapit ng putik Ang mga paang binaluktotNa parang mga kawayan.Ihahagis ang mga butil sabay hihipAt dalangin mula sa sikmurang Kumakalam at nangangasim.Ubo, […]