Ang Batang sa Pangpang

KANUNAY NGA MAG-ATANG sa mga kinulipa sa lawod ang suod nga managhigalang Tiyago ug Litoy. Nahigam sila sa mga duwaan nga usahay ipanghatod sa mga bawod sa baybayon. Apan, walay bisan usa silang sinugatan nga nahipalgan; gawas sa usa ka batang nga nadagsa ilawom sa tiilan sa pangpang.

Nahingangha ang duha ka bata. Dayan-dayan ang mga lumot ug mahait nga mga sisi niini. Una pa nila mahiling ang kinatibuk-an sa batang, gipamadlong sila sa mga mananagat. Nagkadaiyang mga hungihong ang nadungog nila kabahin sa maong kahoy. Napatik sa panumdoman ni Litoy ang sugilanon nga usa daw kini ka barko nga gipanag-iyahan sa mga dili ingon nato.

“Dili kuno na tinuod ingon ni Papa,” ni Tiyago usa ka adlaw samtang nagpaabot sila sa hunasan. Gapayong ang duha sa bangaw nga mingtanday sa kapunawpunawan. Ang huyuhoy nga nakilantugi sa lunhaw nga kadahonan walay puas ang paghunghong sa iyahang kadaogan. Read More