Categories
Poetry

Hasmin

Mumunting flora
ang pamumukadkad
ng palad ng musmos

upang mamalimos
ng pansin sa tabi
ng simbahan:

sinasalo
ang bawat patak
mula sa alangaang.

Iluhog
sa kinabukasang
masisinagang muli

ang mga talulot ng awa.

By Arthur David San Juan

Si Arthur David San Juan, 17, ay mula sa Lungsod ng Antipolo, Rizal. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng programa ng K-12 bilang mag-aaral sa Akademikong Track, STEM, sa Our Lady of Fatima University-Antipolo. Dati siyang representante ng SSG (Supreme Student Government) at kasalukuyang Pangulo ng kanilang klase. Siya rin ay naging Editor-in-Chief ng THE PILLAR Newspaper ng Harris Memorial College noong Grade 10. Dati na siya naging panauhin ng Ang Lapis ni Rizal, at ngayong taon nama'y naging isang fellow sa Angono National Writers Workshop. Nagtamo rin siya ng Ikalawang Gantimpala sa Pagsulat ng Tula sa Our Lady of Fatima University noong Buwan ng Wika 2018. Kasalukuyan siyang kasapi ngayon at opisyal sa organisasyong SamaFil (Samahan ng mga Mag-aaral sa Filipino) sa kanilang paaralan. Siya ang may-akda ng ?Sikreto sa Loob ng Kwarto?, na lumabas noong Abril, 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.