adunay kalit nga kilat ug kusog nga dugdog
sa pagginaksanay namo ilawom sa halapad nga kaadlawon.
nagpalaumbaanay gilayon ang uwan sa pagpangtagak.
ug sa pagdapat niini sa among atop, sa mga dahon
ug mga sanga sa kahoy sa gawas, sa mingaw nga kalsada,
ug sa nag-inusara namong tugkaran,
tagsa-tagsa dayon kining nangapusgay
ug nagyawyaw og mga buak nga mga pulong: 

          god                  balik                                   
            man           nalang                                  
                ikaw    siya                                      
                 husto di na 

mituwak ang uwan ug mitalikod siya.
ug ako igo nalang mihapuhap sa kahaw-ang namong duha.

By Ivanie Michmir

Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently residing at Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin's Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo's Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu - Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.