awit sa langgam

susama sa balahibo sa kadaghanan
ikaw gisambog sa mga samdan
nabilanggo ang imong huni
nga makausa akong nabati sa usa ka gabii
diin anaay panag-awit alang sa mga langgam
nga susama ang balahibo sa kadaghanan.
ikaw gisambog sa mga samdan
nga kaniadto mobayaw sa kadalanan
apan bisag gihigtan ang imong mga pako,
o, ikaw, labing matahom nga langgam,
dili malimtan ang kahanoy sa imong pagsakdap.
wala nihilom sa among alimpatakan
wala nalubad sa among panumdoman
wala napus-aw sa among handurawan
ang larawan sa imong paglupad.
ang imong pag-uli, giatngan
mabitad gihapon ang gatos ka milya
nga gibaligtos, paminawa―
gisambog man ka sa mga samdan,
susama ang imong balahibo sa kadaghanan.
mabuhi ka,
ikaw ang langgam sa among dughan
sa taliwala sa kangitngit―
kanta.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

anunugba

kaniadto, miingon si Nanay,
“kanunay, ayaw gyo’g duol sa kalayo
kay anak, ang imohang mga pako
delikado―palayo.”

sa di dugay,
miabi ang akong mga mata,
mibukhad ang mga pako
ug diha, milupad―
ako, milupad.

nasaksihan nako ang timala
nasayod usab ko kon nganong kanunay
magpahimangno gayod si Nanay
apan taliwala sa kaharuhay 
ang kusog ug madagmalong puwersa
nga mao diay, uyamot
ang midani kanako sa kalayo―
kinahanglan.

Read More

uwan: ako ug siya

adunay kalit nga kilat ug kusog nga dugdog
sa pagginaksanay namo ilawom sa halapad nga kaadlawon.
nagpalaumbaanay gilayon ang uwan sa pagpangtagak.
ug sa pagdapat niini sa among atop, sa mga dahon
ug mga sanga sa kahoy sa gawas, sa mingaw nga kalsada,
ug sa nag-inusara namong tugkaran,
tagsa-tagsa dayon kining nangapusgay
ug nagyawyaw og mga buak nga mga pulong: 

          god                  balik                                   
            man           nalang                                  
                ikaw    siya                                      
                 husto di na 

mituwak ang uwan ug mitalikod siya.
ug ako igo nalang mihapuhap sa kahaw-ang namong duha.

Tinagutlo nga Pag-aninaw sa Tuboran

I.

subay ning sandayong midagayday 
ang tubig gikan nianang tubod sa karaang kamansi

diin giugbok mo ang talinggab sa patong nga kawayan diha sa iyang kasingkasing
ug mibugwak ang iyang tam-is nga luha

kon imong tutokan ning gisubayan sa tubig
ang lumot mikunot na, apan lunhaw gihapon—himsog, ambongan, walay sama

nga misala sa bul-og sa luha sa kalipay 

timan-i: 
kining tubora mao ang matuod nga katagbawan sa kalibotan nga

bisan sa kataposang lad-ok sa tamsi, mobalik ug mobalik siya aron sa pagsigop sa sabaw nga inipis sa iyang Inahan

Read More

(hI)Law-as

i.

makamingaw imong baybayon.
ang mga lusay sa imong hunasan,
ang tambasakan sa imong bakawan,
imong paghagunghong taliwa sa akong bilahan.

pagaisipon sa gihapon nga bugsay imong dila;
sa katuyoman, ang akong mga tudlo
manghiram sa bakasi 
nga idlas sa akong mga kamot.

Read More