uwan: ako ug siya

adunay kalit nga kilat ug kusog nga dugdog
sa pagginaksanay namo ilawom sa halapad nga kaadlawon.
nagpalaumbaanay gilayon ang uwan sa pagpangtagak.
ug sa pagdapat niini sa among atop, sa mga dahon
ug mga sanga sa kahoy sa gawas, sa mingaw nga kalsada,
ug sa nag-inusara namong tugkaran,
tagsa-tagsa dayon kining nangapusgay
ug nagyawyaw og mga buak nga mga pulong: 

          god                  balik                                   
            man           nalang                                  
                ikaw    siya                                      
                 husto di na 

mituwak ang uwan ug mitalikod siya.
ug ako igo nalang mihapuhap sa kahaw-ang namong duha.