Categories
Poetry

At Napagod ang Hagdan

Maya’t maya ang pagdaan mo sa aking mga baytang, 
Tila isang dambuhalang dumadagan sa katawan. 
Malimit pang magmadali ang hakbang mong may pagyanig, 
Na para bang isang lindol at ikaw lang itong manhid. 

Kadalasan ay ako rin ang ‘yong tagpuang-pag-ibig, 
O di kayâ ay upúan o patungán ng ‘yong gámit. 
Sa ‘kin mo rin iniiwan ang basurang ikinalat, 
At ang dura mong animo’y luha niyong mga ulap. 

At sa hulí ay muli kang nanlalata sa pagdating, 
Mabibigat ang ‘yong hakbang at mayroon kang hinaíng. 
Sinabi mo’y pagód ka na sa pagbaba at pagpanhik, 
Tugon sana’y pagód na rin ako sa ‘yong pagbabalik.

Aklat Antolohiya ng LIRA Fellows 2018, Great Concept Printing Co., November 2018

Liwayway Magazine, Manila Bulletin, Marso 2019

By John Christopher Lubag

Si John Christopher DG. Lúbag ay nagtapos ng Bachelor in Secondary Education Major in English sa La Consolacion University Philippines noong 2016. Nanalo siya ng ikalawang gantimpala para sa pagsulat ng dagli sa ilalim ng pamunuan ng The Writers' Bloc kasama ang Center for Creative Writing–PUP noong Pebrero 2017. Kabilang siya sa mga nagtapos na fellow ng Palihang LIRA Poetry Clinic 2018 ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA). Nakapaglathala na rin siya ng tula sa Liwayway Magazine nitong Marso 2019. Kasalukuyan siyang nagtuturo ng Senior High School sa isang pampribadong eskuwelahan sa Bulacan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *