Categories
Poetry

At Napagod ang Hagdan

Maya?t maya ang pagdaan mo sa aking mga baytang, 
Tila isang dambuhalang dumadagan sa katawan. 
Malimit pang magmadali ang hakbang mong may pagyanig, 
Na para bang isang lindol at ikaw lang itong manhid. 

Kadalasan ay ako rin ang ?yong tagpuang-pag-ibig, 
O di kay? ay up?an o patung?n ng ?yong g?mit. 
Sa ?kin mo rin iniiwan ang basurang ikinalat, 
At ang dura mong animo?y luha niyong mga ulap. 

At sa hul? ay muli kang nanlalata sa pagdating, 
Mabibigat ang ?yong hakbang at mayroon kang hina?ng. 
Sinabi mo?y pag?d ka na sa pagbaba at pagpanhik, 
Tugon sana?y pag?d na rin ako sa ?yong pagbabalik.

Aklat Antolohiya ng LIRA Fellows 2018, Great Concept Printing Co., November 2018

Liwayway Magazine, Manila Bulletin, Marso 2019