1

kwadrado
ang hugis ng lungkot;

ang dingding
na namamagitan sa atin.
ngunit anong hugis
ang hinuhulma ng ating palad
sa panahong yakap natin
ang ating sarili, namamaluktot
sa higaan, pilit na ikinukuyom
ang lahat ng hindi
maaaring sambitin?

2

nakahupay
ang ating silid.
sinubukan kong baguhin
ang mga linya.
may gaan sa pagpapagpag
ng mga kumot at unan?
nakita kong umaalpas
ang lungkot sa alimpuyo
ng kumakawalang alikabok

3

nakatanghod ako
sa isandekadang halaga
ng mga kubo.
hayaan mong isilid ko
ang natitira nating bagahe
sa mga abandonadong espasyong ito.

4

pagitan,
isang daigdig ng espasyo
kung saan hindi natin makausap
ang isa’t isa.

5

paumanhin,
wika ng lungkot,
kung kailangan kong manatili,
hindi ko matagpuan
ang aking hangganan

By Liberty Notarte Balanquit

Si Liberty Notarte Balanquit ay isang guro sa Departamento ng Humanidades, UPLB. Naging Fellow siya ng Palihang Rogelio Sicat 5 noong 2012. Nagwagi siya ng Ikalawang Gantimpala (Tula) sa Kauna-unahang Gawad Rogelio Sicat noong 2016. Ang kanyang kinalakhang bayan ng Las Navas sa Northern Samar ang kadalasang tema ng kanyang mga isinusulat na akda. Noong 2011, binuo niya ang malikhaing awtput na ?Pagdomdom: Pagbalik sa Las Navas?, isang koleksyon ng mga akdang isinulat sa Waray at isinalin niya rin sa Filipino. Para sa kanya, ang Las Navas ay isang metaporang naghihintay ng pag-usal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.