Nanaghoy ang Dahili sa Ginbiktan

TALAGSAON ang iyang pagka dahili. Morag gisapnay lang siya sa mga bukton sa bungtod sa Sagkaon. Dili sad siya lisod lugsongon o sagkaon.  

  Dinhi ko gitisok, miturok, og mitubo sa Sityo Dahili uban ang pagbangon sa Adlaw sa sidlakan nga pirme nakong malantawan sa unang bentana sa among payag. Dinhi unang nanalingsing ang linghod nako nga kinabuhi ug kinaadman uban sa mga tinubdan: ang katubhan, ang kamaisan, ang kasagingan, ang bayabasan, ang mga kakahoyan, ug ang mga payag, nga bisan sa ilang kawad-on, nagpabiling mitanday ug nagpa-uraray sa Dahili.   

  Ang unang tinubdan sa Dahili mao si Ingko Ignacio. Ang pagpangayo nakog kamunggay sa labong nilang nataran gisubakan sa daghan niyang mga sugilanon. Kaniadto kuno sa panahon sa Hapon, ang Dahili agianan sa mga Pilipinong sundalo nga nanagka sa bungtod sa Sagkaon. Pero bisan dugay naman tong giyera, hangtod karon daghan pa man gihapon didto ang manaka sa bungtod. Daghan na pod ang wala mamalik og lugsong. Kadaghanan kanila mga lalaki, mga amahan nga sinaligan ug mga haligi sa panimalay. Asoy kini sa otsenta anyos nga tigulang nga nagsigeg pahulay sa silyang tuwang-tuwang sulod sa iyang payag. Pinaagi sa iyang kamunggayan, akong nakutlo ang mga sugilanon nga misumpay sa nagkahanap nga kagahapon.  Read More