Madalas sumasang-ayon
sa hinuha ng ina
ang panganib ng takipsilim
Kaya nasanay siyang sumangguni
Sa kutob at hinahayaang
Magdabog ang nalalabing tiwala
Sa kanyang dibdib
Binabagalan niya ang novena
at hinihila ang oras
sa hawak na rosaryo:

Unang Misteryo ng Galak.

By Liberty Notarte Balanquit

Si Liberty Notarte Balanquit ay isang guro sa Departamento ng Humanidades, UPLB. Naging Fellow siya ng Palihang Rogelio Sicat 5 noong 2012. Nagwagi siya ng Ikalawang Gantimpala (Tula) sa Kauna-unahang Gawad Rogelio Sicat noong 2016. Ang kanyang kinalakhang bayan ng Las Navas sa Northern Samar ang kadalasang tema ng kanyang mga isinusulat na akda. Noong 2011, binuo niya ang malikhaing awtput na ?Pagdomdom: Pagbalik sa Las Navas?, isang koleksyon ng mga akdang isinulat sa Waray at isinalin niya rin sa Filipino. Para sa kanya, ang Las Navas ay isang metaporang naghihintay ng pag-usal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.