Ang kasaysayan ng bakla ay kasaysayan ng pagtatanggi. 

Hindi ko ito maitatanggi. May pitong taong ako, 

Walang malay sa posibilidad ng daigdig, wala pang hinagap 

Sa lohika ng mga lalaki; ang sabi ng angkol, sunda-sundaluhan 

At baril-barilan ang laro ng tunay na matitikas. 

Para akong pinaltik noon sa dibdib. Gawa-gawang mitong 

Pinag-inugan ng musmos kong mundo. Parating angas, 

Tapang, tipuno. Ibinubukod ang lambot, isinasalansan 

Ang hinhin. May pakiramdam na laging nakaamba ang tukso 

At buyo ng mga kalaro. Pinakamatalab ang salita ng papang. 

Sa ganoon ko unang natuklasan ang mahika ng pagkukunwari. 

Kukumbinsihin ang sariling ako nga iyong pinaniniwalaan kong ako. 

Subalit minsan nadaratnan na lamang ang sariling wala sa katawan. 

May mga pagkakataon ngang ang kasaysayan ng bakla 

Ay kasaysayan ng pagtatanggi. 

Mabuti nga ay kasaysayan na lamang iyon, 

Matagal nang naagnas na bahagi ng akin. 

May mabuting bersiyon ng pag-angkin.


This literary piece is part of Katitikan Issue 4: Queer Writing.

By Leo Baltar

Kasalukuyang kumukuha si Leo Cosmiano Baltar ng kursong BA Journalism sa Unibersidad ng Pilipinas – Diliman. Nagsusulat siya ng tula sa Filipino at Ingles. Nailathala na o mailalathala pa lamang ang kaniyang mga akda sa The New Verse News (New York), Hong Kong Protesting, proyekto ng Cha: An Asian Literary Journal, 聲韻詩刊 Voice & Verse Poetry Magazine (Hong Kong), & (Ampersand), Vox Populi PH, Philippine Collegian, Dagmay.online, SunStar Davao, INScapes, at sa iba pang lunan. Mababasa rin ang kaniyang mga artikulo sa Tinig ng Plaridel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.