Lagi na lang naiiwan

Ang pilas mo sa upuan,

‘Di kaya naman nakadungaw ka 

Sa binta pagkatapos maging ebidensya.

Tangay-tangay ka ng panahon-

Sa pagmulat ng umaga

At pagkaagnas ng gabi.

Nakikilala mo ang bawat

Mukha ng paglalakbay,

    Pagbabasakali,

At panghihinayang.

Nadarama mo ang gaspang na 

Nanunuot sa palad ng mga pauwi

At pabalik. 

Matalik kang kaibigan 

Ng kanilang pag-idlip.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

By Ronel Osias

Si Ronel I. Osias ay nagtapos ng Batsilyer sa Edukasyong Pangsekundarya, Medyor sa Filipino sa ICCT Colleges, Cainta, Rizal. Miyembro ng Midnigt Collective. Awtor ng librong Danas, koleksiyon ng mga tula na nailimbag noong 2019. Naging fellow sa palihang Liyab: Spoken Word Poetry Workshop 2018 sa Unibersidad ng Pilipinas. Kontribyutor sa aklat ng Gantala Press na Talinghaga ng Lupa: Mga Tula noong 2019. Naging nominado bilang Best Poet 2019 ng programang Gawad Parangal sa Mundo ng Literatura ng Penmasters Administration. Fellow at itinanghal na isa sa apat na Pinakamahuhusay na Manunula sa SPEAKS-Up! Spoken Word Poetry Workshop 2020 ng PETA Lingap Sining at Words Anonymous.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.