susama sa balahibo sa kadaghanan
ikaw gisambog sa mga samdan
nabilanggo ang imong huni
nga makausa akong nabati sa usa ka gabii
diin anaay panag-awit alang sa mga langgam
nga susama ang balahibo sa kadaghanan.
ikaw gisambog sa mga samdan
nga kaniadto mobayaw sa kadalanan
apan bisag gihigtan ang imong mga pako,
o, ikaw, labing matahom nga langgam,
dili malimtan ang kahanoy sa imong pagsakdap.
wala nihilom sa among alimpatakan
wala nalubad sa among panumdoman
wala napus-aw sa among handurawan
ang larawan sa imong paglupad.
ang imong pag-uli, giatngan
mabitad gihapon ang gatos ka milya
nga gibaligtos, paminawa―
gisambog man ka sa mga samdan,
susama ang imong balahibo sa kadaghanan.
mabuhi ka,
ikaw ang langgam sa among dughan
sa taliwala sa kangitngit―
kanta.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

By Jennifer Ebdani

Jennifer Ebdani is from Calbayog City, Samar and is currently pursuing a degree in Literary and Cultural Studies at USC. She is a member of BATHALAD-Sugbo. She was a fellow to UP Cebu Creative Writers Workshop 2014,Tagik Landasan 2015, Cebu Young Writers Studio 2019, BATHALAD-Sugbo CWW 2019, WILA's Paglambo Regional CWW 2019, Katitikan's 1st Cebu Writers' Workshop 2020 and to the upcoming 59th Silliman University National Writers Workshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.