Categories
Fiction / Short Stories

Pulubi

Sinilip ng pulubi ang basong lalagyan ng nalimos. Sa loob, nakita niya ang ulo ni Rizal, dumudugo at bagong pugot.

Categories
Fiction / Short Stories

Tides of the Sea

For the children and their dreams for a better tomorrow

Once in a beautiful village far from the barrio, hidden in the marshes; where children play under the warm sun, soft sand, by the seawaters. When gentle waves splashed against stones, and mothers dutifully plant seaweeds, and children play swimming, diving with their laughter filling the warm village air.

This village in the marshes had houses with wooden legs soaked deep underwater, old and worn, built out of bamboo and rods. Barely holding through the monsoon storms, as they gently swayed against the blowing wind. The houses are old but they were strong enough to hold together happy families.

Categories
Fiction / Short Stories

Two Women of Bantayan

A block away from our house stood a wood-and-stone house beside the river.

Our housemaid told us to avoid this house. ?Aling Barang,? she said, referring to the woman living in the house, ?kidnaps children and keeps them in her house. She has closed her windows,? she added, and before us rose the image of her windows tightly shuttered even in the hottest days.

?It?s because she keeps the children inside her house,? she continued, ?and then she would stab them in the chest, drain their blood, and drink it.? Gooseflesh crawled on our skin. ?And you know what she does to the bones of our children?? 

Categories
Fiction / Short Stories

Manananggal ng Sitio Toledo

Ayaw maniwala ng mga taga Sitio Toledo na manananggal ang pumutakti sa mga manok ni Mang Dawe.

Nagtaka syang walang tumitilaok sa bakuran nya samantalang pasado alas singko na kaya’t agad syang tumungo sa likod bahay. Tumambad sa kanya ang duguang ulo ng mga alaga. Wala lahat ng katawan.

Iba-iba ang naging reaksyon ng mga kapitbahay nya.

Categories
Fiction / Short Stories

Sampaguita

Alam ko. Hindi ako nakakalimot.

Palaging binibilin sa akin ni Nanay, kapag lalabas ako sa kalsada mag-isa, ?wag daw ako tatanggap ng kendi sa kungsino mang ?di ko kilala. Pero, paano naman kaya ?yung mga batang tulad ko na ?di kailanman nakarinig ng kahit isang bilin? Paano kung tanggapin nila ?yung kendi?

Gabing gabi na. Hindi na raw maaga para sa mga paslit na gaya ko na pagala-gala pa sa labas ng bahay. Ngunit hindi na makatayo si Nanay sa paglalaba para sa iba buong araw.