Daniel Geraldez

Birthday

Dali-dali nga miuli si Tonio sa ilang balay pagkahuman niya og trabaho, kay lagi, mangandam pa siya sa iyang adlaw nga natawhan. 

Bag-ong gasa aron sa bag-ong paglaom. Laing tuig na sad aron atubangon ang mga laing palas-anon ug mga kapakyasan nga moabot sa kinabuhi, sulod sa hunahuna ni Tonio.

Nindot gyod pamation kon imoha kini nga adlaw. Nakalimot god si Tonio kon unsa ang iyang kakapoy sa trabahoan. Labaw na kay aduna silay kauban sa trabaho nga nanikas ug namakak, aduna say gibuwagan sa bana, ug sa uyab. Ingon ana nga sitwasyon ang gikahadlokan ni Tonio, kay siya mismo hadlok man mabuwagan sa iyang boyfriend

Read More