Tag Archives: Short Stories / Fiction in Filipino

Narito ang mga maikling kuwento sa Filipino na nailathala sa Katitikan: Literary Journal of the Philippine South.

Galit si Eba

Halos murahin si Eba ng tindera ng kamatis. Muntik na kasing magkandahulog ang mga paninda ng ale nang matabig nya ang bilao dahil sa barubal nyang paglalakad. Walang pake si Eba dahil galit siya. 

Tinabig niya palayo ang pulubing dalawang beses kumalabit sa kanya habang nakapila

sa hintayan ng jeep. Pinagtinginan sya ng mga tao. Muli, wala siyang pake dahil galit siya. 

Continue reading