Galit si Eba

Halos murahin si Eba ng tindera ng kamatis. Muntik na kasing magkandahulog ang mga paninda ng ale nang matabig n’ya ang bilao dahil sa barubal n’yang paglalakad. Walang pake si Eba dahil galit s’ya. 

Tinabig n’ya palayo ang pulubing dalawang beses kumalabit sa kanya habang nakapila

sa hintayan ng jeep. Pinagtinginan s’ya ng mga tao. Muli, wala s’yang pake dahil galit s’ya. 

Eh paano ba naman, nakita ulit ni Eba matapos nang sampung taon ang lalaking ilang beses na humalay sa kanya. Hindi sila nagkausap ni nagkatinginan. Nakatalikod ang lalaki nang makita ni Eba. Pero alam n’yang s’ya ‘yon. 

Hindi s’ya maaaring magkamali dahil mula sa mga yabag ng lalaki sa tuwing aakyatin s’ya nito sa kwarto hanggang sa anino nito ‘pag binobosohan s’ya sa pagligo, kabisado n’ya.

‘Yon ang hubog ng lalaking ilang taon at ilang ulit na tumarantado sa kanya. Paano n’ya ‘yon makakalimutan?

“Fuck you! Sasabihin mo sa ‘kin maglalaro tayo? Pero ilang minuto, iba na nilalaro mo? Rot in hell, tarantado ka!” sa isip n’ya. 

Buong lakas na ibinagsak ni Eba pasara ang pinto nila nang makauwi ng bahay. Napatalon sa gulat ang mama n’ya.” Anak, mainit na naman ang ulo mo, traffic ba? Kumain ka na muna.”

“Wala kong gana.” ika ni Eba

“Ano bang problema?” tanong ng mama n’ya.

“Nakita ko kanina sa palengke si papa.”

Si Gabriela Baron ay nagtapos ng Journalism. Kasalukuyang nagsusulat sa Manila Times at Manila Today. Naglilingkod din sya sa Sari-Sari: Samahan ng Panitikan at Kulturang Pilipino ng Kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: