Categories
Fiction

Pulubi

Sinilip ng pulubi ang basong lalagyan ng nalimos. Sa loob, nakita niya ang ulo ni Rizal, dumudugo at bagong pugot.

Categories
Fiction

Manananggal ng Sitio Toledo

Ayaw maniwala ng mga taga Sitio Toledo na manananggal ang pumutakti sa mga manok ni Mang Dawe.

Nagtaka syang walang tumitilaok sa bakuran nya samantalang pasado alas singko na kaya’t agad syang tumungo sa likod bahay. Tumambad sa kanya ang duguang ulo ng mga alaga. Wala lahat ng katawan.

Iba-iba ang naging reaksyon ng mga kapitbahay nya.

Categories
Fiction

Sampaguita

Alam ko. Hindi ako nakakalimot.

Palaging binibilin sa akin ni Nanay, kapag lalabas ako sa kalsada mag-isa, ?wag daw ako tatanggap ng kendi sa kungsino mang ?di ko kilala. Pero, paano naman kaya ?yung mga batang tulad ko na ?di kailanman nakarinig ng kahit isang bilin? Paano kung tanggapin nila ?yung kendi?

Gabing gabi na. Hindi na raw maaga para sa mga paslit na gaya ko na pagala-gala pa sa labas ng bahay. Ngunit hindi na makatayo si Nanay sa paglalaba para sa iba buong araw.

Categories
Fiction

Galit si Eba

Halos murahin si Eba ng tindera ng kamatis. Muntik na kasing magkandahulog ang mga paninda ng ale nang matabig n?ya ang bilao dahil sa barubal n?yang paglalakad. Walang pake si Eba dahil galit s?ya. 

Tinabig n?ya palayo ang pulubing dalawang beses kumalabit sa kanya habang nakapila

sa hintayan ng jeep. Pinagtinginan s?ya ng mga tao. Muli, wala s?yang pake dahil galit s?ya.