Sa Mga Hantatawo

Wala nalipay ang hardiniro kay gipangkitkit na
sa mga hantatawo ang mga dahon. Ang kalunhaw
sa iyang mga tanom kaniadto, karon, nangalawos na.

Kining mga hantatawo, dili dayon makita, nahisagol,
nakighiusa sa tanaman. Busa, iya kining gisusi –
ug sa wala madugay – iya silang gitapok: kon wala

gipanglubong ilang lawas sa yuta, gipang-itsa kini
sa dagat, gipakaon sa mga isda. Apan, di ba sayod
ang hardiniro nga kini sila posible mahimong

mga alibangbang? Kay sa way puas nga pagkatun-as
sa liboan ka dahon sa mga tanom, di pod ba sila
ang makapamuwak niini? Dinhi sa hardin,

padayong gipamatay sa hardiniro ang mga ‘peste’
hangtod wala nay hantatawo nga makita ug kon
tuod mao kini ang gitanom niyang ‘kabag-ohan’,

nganong magbalik-balik man ang mga hantatawo
sa iyang hardin ug kitkiton iyang mga tanom?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.