Pula ang Unang Kulay ng Bahaghari

Bakla 
ay korona 
ng kamay
ay palasyo 
ng kalabit at titig 
ay katedral 
ng halik 
at pagtatalik 
bakla ay paghila 
sa dilim lihim 
muling panananalig 
na malulusaw 
ang damit
ng lungsod 
na may lason 
ang bibig bakla 
ay lohika 
ng pandama 
ay nanunuot 
sa mga eskinita 
ang iyong sugat 
ay parang lalaking 
kay daling 
mababasag bakla 
ay huwag 
humingi 
ng paumanhin 
sa aparador 
ay huwag 
matakot 
sa salamin 
bakla ay 
awra at 
barikada
ganda
at protesta 
ay hindi 
matahimik
na ligaya
bakla ay 
rumarampa
sa mga lansangan 
kahit pagmamahal 
kahit dangal
ay pakikidigma 
bakla ay 
pag-asa
at pagnanasa 
sa isa’t isa bakla 
ay nais kitang 
makasama
makitang 
umuwi 
sa kabilang 
bahagi ng gabi 
doon totoo
ang mundo
doon totoong  
nabubuhay 
tayo sa mundo.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

Daan

Iuuwi ka ng estranghero sa silid na pinalilibutan ng salamin pero walang bintana. Sa iyong mundo ito ang katumbas ng pagmamahal. Alam mong alam niyang kahit saan ka man tumingin, hindi ka nakatingin sa kaniya o sa inyong repleksyon. Kinakalas mo ang sinturon, ibinababa ang pantalon, brief, na parang pinipilas ang lahat ng pagpapanggap— isang silid ang katawan at wala ka nang ibang maibibigay. Papapasukin mo siya at papasok siya nang dahan-dahan na parang binabalikan ang tahanang matagal nang iniwan. Doon madadatnan niyang muli ang guho at ang nagkalat na bubog. Pupulutin niya ang mga ito titipunin saka iaabot sa iyo ang sugatang mga palad. Hindi kailanman masasaling ng salamin ang inyong pagkabasag.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

Bastardo

Hindi ba ito ang inaasam— ang pasukin

ng estranghero ang likuran 

na parang may espadang humihiwa 

sa laman, hinahalukay ang bituka hanggang

matunton ang pinakainiingat-ingatang sityo 

ng sarap at sakit. Ang sarap at sakit. 

Walang kahiya-hiya, walang kawala-wala 

nagtitiwala, sumusunod

sa katawang hinahawan ang daan 

tungo langit — May hitsura ka naman pala, ano

Read More