Categories
Fiction / Short Stories

Badjao

Binuksan ng isang Badjao ang de-latang sardinas, umagos mula rito ang Dagat Sulu.

Categories
Fiction / Short Stories

Manananggal

Bagong taon ? nanganganak ang isang manananggal ngunit ipinatawag siya sa pabrika ng telang pinagtatrabahuhan. Iniwan ang kalahating humihilab sa bahay upang mag-labor at ang bahaging itaas niya ang siyang nag-overtime.

Categories
Fiction / Short Stories

Pulubi

Sinilip ng pulubi ang basong lalagyan ng nalimos. Sa loob, nakita niya ang ulo ni Rizal, dumudugo at bagong pugot.