Karayom

‘Sanlibong tinik
gumapang, pumanhik
binikig ang mga titik
sa mapayapang paghibik

Bawal ang pag-ihi
marahang dumampi
labi ng bote sa labi
napuno ng luwalhati

Salisihang namamaluktot
Reta-retaso ang kumot
laging may bantulot
“Kailan makalilimot?”

Natatastas na diwa
doo’y nakita
ga-karayom ang halaga
manggagawang makinarya

This entry was posted in Poetry on by .

About Jason Pozon

Si G. Jason Federigan Pozon ay nagtapos ng Bachelor in Secondary Education major in Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas (PNU-Manila) noong 2014. Nagtapos ng MA Malikhaing Pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Fellow ng 6 th Cordillera Creative Writing Workshop sa UP Baguio (2018); IKa-13 Palihang Rogelio Sicat sa UP Los Baños (2019); at Ika-4 na Palihang Bienvenido Lumbera sa Salin ng UP Institute of Creative Writing ng UP Diliman. Nakapaglathala ng mga malikhaing ‘di-katha sa mga literary refereed journal ng Sentro sa Wikang Filipino-UP Diliman, Cultural Center of the Philippines at Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino. Katuwang na propesor at nagtuturo ng Panunuring Pampanitikan, Introduksyon sa Pagsasalin sa Mataas na Paaralang Rural ng Unibersidad ng Pilipinas (UP Rural High School) sa ilalim ng Kolehiyo ng Agham at Sining sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños. Kasalukuyang kalihim ng All UP Academic Employees Union-Los Baños at kinikilalang manunulat at guro sa panitikan ng National Book Development Board o NBDB. Patuloy na nagtatangka at tinutuklas ang sarili at isinasabuhay ang katuturan ng kaniyang pag-iral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.