Author Archives: Ronan Lingatong

About Ronan Lingatong

Si Ronan R. Lingatong usa ka magbabalak ug manunugilanon. Siya lumad nga taga Maslug, Baybay City, Leyte. Kasamtangan siyang nag-eskwela sa kursong BSED English didto sa Visayas State University. Aduna na siyay pipila ka balak nga napatik sa Kabisdak. Mosuwat siya inig human og panihapon. Mobasa siya usa matog.

Nataran

ANG PAGBANAGBANAG SA hanayhay nga kabukiran ang nakita ni Hugo. Hangtod nag-anam-anam og pakita ang gabon nga milugdang ngadto sa nagkabulingit nga yuta, sangko sa pagkaklaro sa mga giwang sa buntod sa Hantag, sa Kabuwaw, ug sa Alimpatongan, nga naglibot sa iyang payag.

Iyang gipangsaboran og mga sapal sa lubi ang binuhi niyang mga manok sama sa basilan, bantam, bisaya, ug kaber.

Pagkahuman, misulod siyag balik sa iyang payag aron magdung-ag. Plano nga sabakongan ni Hugo ang bugas-mais og mga sinip-ak nga kamoteng gitawag og kabutho. Continue reading