Categories
Poetry

Mga Bulong ng Isang Bugkot Mula sa Biringan City

Hindi tanang nawawala ay sumakabilang-búhay—
Ako itong si Convida, isang bugkot na totoong
Inadhikang makawala upang makapagbanyuhay.

Gabi noon nang maligaw sa labirinto ng parang,
Lumagos sa punong toog upang lisanin ang mundong
Hindi tanang nawawala ay sumakabilang-búhay.