Categories
Poetry

Mula ng Tuwa Namin

Ina ng primera naming kaso
Ina sa kakapiranggot na butas sa kalasag
Ina ng buntong-hiningang hindi parinig
Ina ng nakatitiyak lang tayo kung abo
Reyna ng paninibago sa pinaglumaan
Reyna ng mga takot tumawag sa awtoridad
Maestra ng pisara sa dilim

Birhen ng tela lalo’t angkop ang materyales
Birhen ng mga halamang-ugat
Ina ng sampu na raw sila sa barangay
Birhen ng belo sa bibig
Birhen ng sino sa inyo ang hindi nagbuhos
Birhen ng mawawalan kami ng trabaho kung hindi kayo magtitiis
Birhen ng mga paliwanag at maaari na kayong lumabas