Hugas-Kamay

Mga Tauhan: 

Sarah

Sally

Delivery man 1

Delivery man 2

Delivery man 3

Mama

Tagpuan:

Sa parting kusina ng isang apartment unit

Panahon: 

Sabado, alas-sais ng gabi, panahon ng quarantine

Magbubukas ang ilaw ng tanghalan sa isang kusina. Sa kaliwang banda nito ay ang pintuang palabas ng apartment unit. Nasa gitna ang kitchen top na mayroong lababo at mga nakapatong na microwave oven, oven toaster, electric stove, at tauban ng mga kasangkapan. Sa kanang banda ng entablado ay ang pintuan ng CR, tabi ng hagdanan. Mayroong mesa at tatlong upuan sa sentro ng kusina.

Magbubukas ang dula sa pagpatay ni Sarah ng kalan. Payak ang kaniyang kasuotan, puting pambahay lamang.

May kakatok sa pinto. Pupunta si Sarah para buksan ito gamit ang isang paper towel.

Delivery man 1: Sarah Valdez po?

Sarah: Yes, ako yan. Kuya, saglit lang ah.

Read More