Paul Joshua Morante

Alagwa

Kanina iniuwi ng lalaking natipuhan sa jeep
Nagkatitigan ang mga mata
Sabay na bumaba sa Libertad
Ginalugad ang katawan ng isa’t isa
Nagpalitan ng laway, naghalo ang pawis 
Itinakwil ang pigil
Siniil, nilapirot, umibabaw
Hanggang marating ang glorya
Ang ika-siyam na hantungan

Ngayon 
Naglalakad sa kahabaan ng Cabrera
Malamlam ang mga ilaw
Kaytahimik ng gabi
Ulilang tanglaw ang buwan
Nilisan ng mga bituin

Read More