Sampaguita

Alam ko. Hindi ako nakakalimot.

Palaging binibilin sa akin ni Nanay, kapag lalabas ako sa kalsada mag-isa, wag daw ako tatanggap ng kendi sa kungsino mang di ko kilala. Pero, paano naman kaya yung mga batang tulad ko na di kailanman nakarinig ng kahit isang bilin? Paano kung tanggapin nila yung kendi?

Gabing gabi na. Hindi na raw maaga para sa mga paslit na gaya ko na pagala-gala pa sa labas ng bahay. Ngunit hindi na makatayo si Nanay sa paglalaba para sa iba buong araw.

Read More