May Sarong Kulibangbang

MGA TAUHAN:

 

Mama – 50’s, Babae. Balo. Walang arte masyado sa katawan. Magsasaka. Hindi halata sa hitsura ang edad, mas bata itong tingnan.

Obet – 30’s. Solong anak ni Mama. Matikas at halatang sabak sa laban.

 

TAGPUAN:

Sa isang kamalig. Malamig na hating-gabi. 1984 panahon ng Martial Law.

 

1

 

ANG DULA:

 

(Dilim. Maririnig ang huni ng mga kuliglig sabay ng musika ng isang gitara na tinutugtog mula sa radyo. Dahan-dahang magliliwanag ang entablado. Makikita si Mama na nakaupo sa upuan at sumasabay-sabay sa tugtog ng gitara. Katabi niya ang picture ng asawa at sa baba ng upuan ay may isang malaking bayong at sako ng kopra na may lamang doma at bigas. Static sound ng radyo. Paputol-putol ang sounds hanggang tuluyang mawala. Ichi-check ni Mama ang radyo. Tatanggalan ng baterya at ibabalik. Itatry i-on. Hindi na ito gagana)
Read More