Jayne Arianna Grace Gotera

Somora

Mga Tauhan:

AISHTAR – Pansamantalang nanunungkulan bilang Reyna ng Somora (kaharian ng mga nimfa), panganay na kapatid nina Seethar, Delsha, at Eira.

SEETHAR – Pangalawa sa magkakapatid na mga Prinsesa ng kahariang Somora

DELSHA –  Pangatlo sa magkakapatid, pinuno ng mga mandirigma ng Kahariang Somora

EIRA – Ikaapat at huli sa magkakapatid na Prinsesa

HOURA – Reyna ng Kahariang Ptares (kaharian ng paninira at kasamaan)

CLAUDIO 

Mga Nimfa ng Somora

Mga Alagad ni Houra

UNANG TAGPO:

(Sa kaharian ng Somora, makikita ang apat na Prinsesa na pawang naghihinagpis sa harap ng iba pang nimfa. Sila ay nakatayo sa harapan, malamlam ang mga mukha’t pilit na pinipigilan ang pagtulo ng mga luha.)

Aishtar: Matagal nang panahon mula nang maramdaman natin ang ganitong pagtatangis, iyon ay noong nawala ang aming Ina, ang ating Reyna. Ngunit ngayon, sa di inaasahang pangyayari, isa na namang minamahal ng kaharian ang binawi ng ating May Kapal. Ang aming Ama, ang ating Hari. (Bahagyang iyuyuko ang ulo).

Read More