Hukayin Natin ang Langit

Hukayin natin ang langit
Masarap doon
Naga awas awas ang gatas at dugos
Kahayahay ng buhay, Kahayahay ng buhay
Hukayin natin ang langit
Makakita lahat, walang mabulag
Makalakad ang mga pilay
Makarinig ang mga bingi
Makakain ang mga gutom sa bulawan
Kaya hukayin natin ang langit
Wag ka mag pa luya luya
Ang mga ugat, bato, lupa bungkalin
Ang mga laman, buto, dugo sipsipin
Lahat ng naka tanim langkatin
Hukayin natin ang langit
Hukayin natin ang langit
Wag pansinin ang init
Wag pansinin ang init
Makapal ang balat natin
Makapal ang mga mukha natin
Wag pansinin ang mga shagit
Naga palalim nang palalim
Naga painit nang painit
Kahit batok na ang ating mga panit
at nagalakas dahan dahan ang mga shagit
Hukayin natin ang langit
Hukayin natin ang langit