Ritwal at Dalangin ng Hamog

Habang isinisilang ang arawSa silangan, bubuksan ng hamogAng mga mata at pahihigpitin Ng lamig ang bisig na nalanta Dahil sa kahapong dumaan.Labimpitong buntonghininga Ang bibitawan sa malapadNa mga dibdib saka lamangSisimulan ang paghakbangSa kayumanggi at matabang lupa. Malulubog sa kapit ng putik Ang mga paang binaluktotNa parang mga kawayan.Ihahagis ang mga butil sabay hihipAt dalangin mula sa sikmurang Kumakalam at nangangasim.Ubo, […]