Categories
Poetry

uwan: ako ug siya

adunay kalit nga kilat ug kusog nga dugdog
sa pagginaksanay namo ilawom sa halapad nga kaadlawon.
nagpalaumbaanay gilayon ang uwan sa pagpangtagak.
ug sa pagdapat niini sa among atop, sa mga dahon
ug mga sanga sa kahoy sa gawas, sa mingaw nga kalsada,
ug sa nag-inusara namong tugkaran,
tagsa-tagsa dayon kining nangapusgay
ug nagyawyaw og mga buak nga mga pulong: 

          god                  balik                                   
            man           nalang                                  
                ikaw    siya                                      
                 husto di na 

mituwak ang uwan ug mitalikod siya.
ug ako igo nalang mihapuhap sa kahaw-ang namong duha.

Categories
Poetry

Tinagutlo nga Pag-aninaw sa Tuboran

I.

subay ning sandayong midagayday 
ang tubig gikan nianang tubod sa karaang kamansi

diin giugbok mo ang talinggab sa patong nga kawayan diha sa iyang kasingkasing
ug mibugwak ang iyang tam-is nga luha

kon imong tutokan ning gisubayan sa tubig
ang lumot mikunot na, apan lunhaw gihapon—himsog, ambongan, walay sama

nga misala sa bul-og sa luha sa kalipay 

timan-i: 
kining tubora mao ang matuod nga katagbawan sa kalibotan nga

bisan sa kataposang lad-ok sa tamsi, mobalik ug mobalik siya aron sa pagsigop sa sabaw nga inipis sa iyang Inahan

Categories
Poetry

(hI)Law-as

i.

makamingaw imong baybayon.
ang mga lusay sa imong hunasan,
ang tambasakan sa imong bakawan,
imong paghagunghong taliwa sa akong bilahan.

pagaisipon sa gihapon nga bugsay imong dila;
sa katuyoman, ang akong mga tudlo
manghiram sa bakasi 
nga idlas sa akong mga kamot.